Jakie uprawnienia ma okręgowa stacja kontroli pojazdów?

Posted by polser8
Category:

Poddawanie samochodu regularnym kontrolom to obowiązek każdego kierowcy – niezależnie od tego, czy nasz pojazd jest fabrycznie nowy i działa bezawaryjnie, czy jeździmy starym modelem mającym skłonność do usterek. Powierzając auto pieczy stacji kontroli pojazdów, powinniśmy znać jej uprawnienia i możliwości – nierzadko bywa bowiem tak, że wybrany przez nas diagnosta nie może wystawić dokumentów ważnych z prawnego punktu widzenia.

Jakie rozróżniamy stacje kontroli pojazdów i jaki jest zakres uprawnień każdej z nich

Na wyposażeniu każdej stacji diagnostycznej musi znajdować się odpowiedni osprzęt – powinna ona również zatrudniać odpowiednio wykwalifikowany personel, a także zapewniać mu wystarczająco dobre warunki do przeprowadzenia profesjonalnego badania technicznego. W chwili obecnej na terenie Polski funkcjonują dwa rodzaje punktów kontrolnych – są to podstawowa oraz okręgowa stacja kontroli pojazdów, które różnią się pomiędzy sobą pod względem zakresu przeprowadzanych badań.

22 września 2009 r. w życie weszły przepisy określające rozszerzenie działalności podstawowych stacji kontroli pojazdów, których zakres uprawnień został w ten sposób znacznie zwiększony. Przed nowelizacją miały one prawo jedynie do przeprowadzania okresowych badań technicznych samochodów poprzez porównywanie ich parametrów z obowiązującymi normami. Wyłącznie w gestii okręgowych stacji kontrolnych oraz stacji podstawowych o rozszerzonym profilu działalności leżały natomiast naprawy i przeglądy techniczne pojazdów bez względu na ich parametry.

Podczas więc gdy od 2009 roku stacje podstawowe mają prawo do kontroli i pełnego zakresu badań wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej maksymalnie 3,5 tony, stacje okręgowe mogą poddawać badaniu wszelkie pojazdy bez względu na rozmiar i masę całkowitą. To zaś oznacza, że jako punkty kontrolne muszą posiadać personel, narzędzia i miejsce odpowiednio przygotowane do kontroli zarówno samochodów osobowych, jak i motocykli, furgonetek, pojazdów ciężarowych czy autobusów.

Dodaj komentarz