O czym trzeba pamiętać po wymianie drogomierza?

Posted by polser8
Category:

Obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku przepisy opisane w art. 81a Prawa o ruchu drogowym, nakładają na właściciela lub użytkownika pojazdu obowiązek zgłoszenia faktu wymiany drogomierza i wpisania do bazy CEPiK nowego przebiegu. Jak w rzeczywistości wygląda cały proces. O czym trzeba pamiętać wymianie licznika?

Kiedy wymiana drogomierza jest dopuszczalna?

Zgodnie z art. 81a Prawa o ruchu drogowym, wymiana licznika w pojeździe jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy licznik nie odmierza przebiegu pojazdu lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym licznik jest nierozerwalnie związany. Dodatkowo wymiana licznika może nastąpić tylko na licznik sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu, czyli przewidziany przez producenta do zamontowania w konkretnym aucie. Oznacza to, że nie można wymienić licznika, kiedy np. zepsuje się element stanowiący wymienną część podzespołu. W przypadku nieuzasadnionej wymiany sprawnego licznika ma miejsce przestępstwo z art. 306a Kodeksu Karnego, ponieważ wymiana licznika bez przyczyny, stanowi ingerencję w prawidłowość pomiaru. Przestępstwem jest też złożenie fałszywego oświadczenie w Stacji Kontroli Pojazdów.

O czym pamiętać po wymianie?

Po wymianie drogomierza ustawa narzuca na właściciela obowiązek pojawienia się pojazdu z wymienionym licznikiem na stacji kontroli pojazdów, w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary. Zgodnie z przepisami, należy to zrobić w terminie 14 dni. Udając się na stację kontroli pojazdów, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o trzech rzeczach: dowodzie rejestracyjnym, oświadczeniu o wymianie drogomierza i karcie płatniczej lub gotówce. Odczytu wskazania licznika dokonuje doświadczony diagnosta, po otrzymaniu od właściciela lub posiadacza pojazdu pisemnego oświadczenia o wymianie licznika. Dokument musi być sporządzony na urzędowym formularzu. Celem odczytu jest potwierdzenie faktu wymiany licznika oraz podanie przebiegu pojazdu z nowego licznika do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Sam odczyt polega na sprawdzeniu drogomierza przez kontrolę wzrokową, ustaleniu jego wskazań z jednostką miary oraz wprowadzeniu danych dotyczących wymiany licznika do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Cały proces legalizacji nowego drogomierza jest bardzo prosty. Załatwienie formalności związanych z wymianą drogomierza nie jest ani skomplikowane, ani czasochłonne.

Dodaj komentarz